Rolf Johansen style=

Rolf Johansen

Styreleder
Sylvia Heggerusten style=

Sylvia Heggerusten

Styremedlem CCI-ansvarlig
Petter Edvard Mathisen style=

Petter Edvard Mathisen

Styremedlem
Harry Rypdal style=

Harry Rypdal

Styremedlem
Kjell Kjøsnes style=

Kjell Kjøsnes

Varamedlem Web-redaktør
Hill Selliseth style=

Hill Selliseth

Varamedlem
Mona Stenersen style=

Mona Stenersen

Treffkoordinator Møre og Romsdal
Tove Lindtner style=

Tove Lindtner

Treffkoordinator Trøndelag