Karl S. Olsen style=

Karl S. Olsen

Styreleder
Lill Hege style=

Lill Hege

Nestleder
Wainy Stenkløv style=

Wainy Stenkløv

Kasserer
Odd B. style=

Odd B.

Styremedlem
Edvar style=

Edvar

Styremedlem Webansvarlig
Tove Lindtner style=

Tove Lindtner

Styremedlem
Harry Rypdal style=

Harry Rypdal

Styremedlem
Eva Reitan style=

Eva Reitan

Varamedlem
Bjarne Sund style=

Bjarne Sund

Varamedlem
Mona Stenersen style=

Mona Stenersen

Treffkoordinator Møre og Romsdal
Tomas Charles Solbakken style=

Tomas Charles Solbakken

Treffkoordinator Trøndelag
Oddvar style=

Oddvar

Leder Valgkomite
Jon Olav style=

Jon Olav

Valgkomite
Rune Stenkløv style=

Rune Stenkløv

Vara Valgkomite