Region Midt består av Trøndelag og Møre og Romsdal.

Vi er en av de største regionen i Norsk Bobilforening og er snart 2.000 medlemmer.

Det blir hvert år avholdt Årsmøtetreff, og i tillegg ca 10 treff spredt utover regionen.

Årsmøtetreffet alternerer mellom fylkene annet hvert år.

Juleborda blir avholdt på tre forskjellige steder i regionen vår.


På treffene framover vil det bli tilstrebet medlemsmøter slik at medlemmene kan få stille spørsmål og høre siste nytt i regionen vår og NB sentralt.


Region Midt vil stadig jobbe for at det blir tilrettelagt for flere Bobilparkeringer. Dette oppfordrer vi våre medlemmer å jobbe aktivt med i sitt nærområde. Jo flere medlemmer i regionen, dess sterkere blir vi overfor kommunene og jo bedre kan rammebetingelsene for Bobilistene i regionen/Norge bli. Bobilparkeringer og tømmestasjoner er et viktig arbeid for regionen.

Vi i styre jobber aktivt hele tiden for å få til gode avtaler for våre medlemmer.