Valg av styre i NB Region Midt.

Valg av styre i NB Region Midt.

Publisert av Agneta Torgersen den 28.10.20. Oppdatert 16.02.21.

Vi nærmer oss 2021 og da er det valg på styret i NB Reg Midt. Jeg forutsetter da at vi kan ha Årsmøte og da sannsynlig på Storås i Meldal. Vi er ute etter kandidat som kan være kasserer. Det er ingen skummel jobb! Kassereren har ansvaret for ut- og innbetalinger, ta vare på bilag og sende dem til regnskapskontor.

 

For valgnemnda,
9441 Liv Jorun Bakke

Tlf: 900 22 698
Email:  liv-jorb@online.no