Pressemelding ang. Landsmøte i Selbu

Publisert av Karl S. Olsen den 19.08.23.

Norsk Bobilforening i en stor organisatorisk krise.

Den største bobilforeningen i norden, har havnet i en svært uheldig situasjon.
Ved oppstart av sitt landsmøte og landsmøtetreff i Selbu lørdag 12. august 2023 valgte representanter fra de sørlige bobilkretser å kreve avstemming om delegatene fra Region Nordland kan godkjennes som årsmøtevalgte delegater. Ved opptelling av de avgitte stemmer ble 17 stemmer gitt for å ikke godkjenne dem, og 12 stemmer for å godkjenne dem som landsmøtedelegater.
Landsmøte fikk dermed en svært dårlig start, og de nordligste regioner ( Region Midt, region Nordland og Region Nord –Troms og Finnmark)valgte å forlate landsmøtesalen i protest mot en slik behandling av årsmøtevalgte delegater. Tilbake satt et mindretall av medlemmer med stemmerett, men ikke tilstrekkelig til å kunne avholde sitt landsmøte, da det kreves minst 75 % deltakelse for å gjennomføre et landsmøte.
Det er mye som tyder på at dem som satt igjen, ikke forsto konsekvensene av sin handling.
Bobil Norge er delt i to, noe som skaper stor usikkerhet for de ansattes fremtidige arbeidsgiver sin tilstedeværelse.

Bobilforeningen har en egen nettside, der detaljer om alle regioner kan lastes ned på denne linken. https://bobilforeningen.no/

Ønskes ytterligere kommentarer kan det gis på følgende

Arnold Pedersen Karl S Olsen
Kontaktperson Kontaktperson
Norsk Bobilforening Region Nord Norsk Bobilforening Region Midt
982 52 872 905 00 516