Ny avtale med Esso Energi

Ny avtale med Esso Energi

Publisert av Agneta Torgersen den 19.05.20. Oppdatert 13.01.21.

NB Region Midt har inngått en samarbeidsavtale med Esso Energi vedrørende drivstoff.

Vedlagte tilbud og linker nedenfor skal benyttes ved avtaleinngåelse.

1. Vedlegget under viser selve avtalen. Husk at priseksempelet er uten MVA.
2. Vedlegget under viser en oversikt over dieselanleggene (for næringsdrivende som vi kan benytte).
3. Her er link til "Søknad kort". 
4. Søknaden må merkes med NB Region Midt og sendes til wenche.olsen@essoenergi.no