• Region Midt består av Trøndelag og Møre og Romsdal.
  • Vi er en av de største regionen i Norsk Bobilforening og er snart 2.700 medlemmer.
  • Det blir hvert år avholdt Årsmøtetreff, og i tillegg ca 10 treff spredt utover regionen.
  • Årsmøtetreffet alternerer mellom fylkene annet hvert år.
  • Juleborda blir avholdt på tre forskjellige steder i regionen vår.

På treffene framover vil det bli tilstrebet medlemsmøter slik at medlemmene kan få
stille spørsmål og høre siste nytt i regionen vår og NB sentralt.

Region Midt vil stadig jobbe for at det blir tilrettelagt for flere Bobilparkeringer.
Dette oppfordrer vi våre medlemmer å jobbe aktivt med i sitt nærområde.
Jo flere medlemmer i regionen, dess sterkere blir vi overfor kommunene og jo bedre
kan rammebetingelsene for Bobilistene i regionen/Norge bli.
Bobilparkeringer og tømmestasjoner er et viktig arbeid for regionen.

Vi i styre jobber aktivt hele tiden for å få til gode avtaler for våre medlemmer.